Reglement (NL)

Fotografische Ontmoetingen van Aarlen
7 de editie
Mei 2018 (  fotografiemaand)
www.arlon-photo.be

Van Aarlensfotografische Ontmoetingen al gehoord ?

Ontstaan in 2010 dank zij 6 fotoliefhebbers die op een dag het idee kregen Een festival « IN » in mei te organiseren in het oude indrukwekkend justitiepaleis van Aarlen.Tegelijkertijd wordt Een festival  » OUT » in de prachtige site van de Vaubanomwalling georganiseerd.
Mettertijd hebben deze Ontmoetingen een internationale dimentie genomen.
Het « IN » festival verwelkomt ongeveer 22 tentoonstellers uit heel Europa ( zelfs uit Bali en Sidney),en gevolg daarvan het verschijnen van artikels in de Belgische en internationale media,gespecialiseerd of niet.
Beroemde gasten als Cédric  Gerbehay, Pascal Baetens, Serge Picard, Richard Bellia, Filip Dujardin, Sébastien Van Malleghem et Lucie Jean werden al verwelkomen in ons festival.
Voor de zevende editie worden stages,conferenties,debatten,fotomarathon ,workshops  en allerlei animatie omtrent de foto georganiseerd.
Kunt u onze organisatie en kandidatuuroproep laten kennen aan uw lezers?
Ik blijf tot uw beschikking voor verdere informatie.

Voor de selectie van de tentoonstellers voor de zevende editie wordt Een oproep gedaan tot alle internationale amateurs of vakfotografen.
De kandidaat ( e) zal een serie van 5 tot 20 homogene en samenhangende foto’s voorstellen,naar eigen keus.
Maximum 20 auteurs zullen onthouden worden voor het palmares2018 door het comité.
De geselectioneerden zullen hun projecten van 5 mei tot en met 2 juni 2018 naast onze eergast Guy Le Querrec tentoonstellen in het geklasseerd Justitiepaleis van Aarlen.

PRIJS   

Eerste prijs :  1500€
Tweede prijs.  500€
Derde prijs.      250€
Publiekprijs.     250€

Deelname

Via de site www.arlon-photo.be

Contact

Éric Peuteman 0032 496965232
Info@arlon-photo.be

We verwachten uw kandidatuurdossiers  via we transfer vóór 30 september 2017.

REGLEMENT

Wie kan deelnemen? – alle wereldwijd fotografen

Thema ?                     – vrij

Inschrijving.               – de kandidaat moet zijn kandidatuurdossier versturen via- we transfer- naar het e-mailadres : info@arlon-photo.be vóór 30 september 2017
    
                                     – inschrijvingkosten : 25€  door overschrijving naar de rekening
                                                                          Iban: BE23 3630 7046 5991
                                                                          Bic : BBRUBEBB
Het bedrag moet gestort worden voor 30 september 2017 op zijn laatst en zal de inschrijving garanderen.
De kandidaat stelt een homogene en samenhangende serie van 5 tot 20 foto’s voor.

Kandidatuurdossier – samenstelling  : Een dossier op name van de auteur met
1) een  onderdossier  » HD project  » met de beelden HD ( hoge definitie) van de voorgestelde serie ( minimum 5  maximum 20 foto’s).
    Alleen de foto’s van de geselectioneerde auteurs dienen tot de realisatie van de catalogus van de expositie.

2) een onderdossier  » LD project  » met dezelfde beelden in LD ( lage definitie) ( 1204 px
     voor de grote kant, 92 dpi).De geselectioneerde foto’s dienen tot de illustratie van de website van  » Fotografische Ontmoetingen  » van Aarlen en verschijnen zonder handtekening of merktekens.

3)een onderdossier  » Benadering » met een dataword document waarin de benaming van het fotografische werk wordt vermeld plus een korte tekst over de artistieke benadering van de auteur.

4)een onderdossier  » Tentoonstelling » met een dataword document waarin het formaat van de foto’s,de enscenering en de gebruikte steun voor
 de expositie worden gestipuleerd.

5)een onderdossier « Auteur » met een dataword document met de volledige gegevens :
naam,voornaam ,adres,telefoon,e-mailadres,website.
Alle contact verloopt via e-mail.

6)een foto van de auteur(HD) en een korte cv worden ook gevraagd.

Alleen volledige dossiers zullen worden beschouwd.
SELECTIE

De comitéledenzelf selecteren  de toekomstige tentoongestelde series en dat zonder beroep.
Op 15 November 2017 zullen alle kandidaten via e-mail naar de resultaten geïnformeerd worden
De winnaars van de  Fotografische   Ontmoetingen  van Aarlen zullen bekendgemaakt worden
bij de vernissage. Eerste prijs: 1500€
                                Tweede prijs : 500€
                                Derde prijs :250€
                                De publiekprijs zal op 2 juni 2018 bekendgemaakt worden.

RECHTEN

De auteurs gaan ermee akkoord dat de organisatoren de foto’s kunnen reproduceren voor de catalogus en de promotie van het festival.
De auteurs gaan ermee akkoord dat hun foto’s in  » lage resolutie » verschijnen op de FB-pagina van het evenement.
De auteurs doen afstand van alle rechtenaanvraag betreffende de presentatie en de reproductie van de gekozen foto’s in het kader van de Ontmoetingen.
De auteurs moeten beschikken over alle nodige vergunningen betreffende de tentoongestelde foto’s.
De auteurs blijven de enige eigenaars van hun werken

TENTOONSTELLING 

Plaats : Justitiepaleis
              Place Léopold
              6700 Aarlen
Een plaats,20 galerijen
Elke auteur beschikt over een individuele ruimte.

Wanneer?   De Ontmoetingen verlopen van 5 mei tot en met 2 juni 2018.
                     De montage kan tijdens het week-end van 28,29 april 2018 gebeuren,of eerste mei of vrijdag 4 mei.Alles moet gedaan worden voor 4 mei 2018 om 18u.
                     De vernissage zal op vrijdag 4 mei 2018 om 19u30 plaatsvinden.
                     De demontage zal op 3 juni 2018 plaatsvinden.
Het drukken,de enscenering ,de montage,de demontage van de werken zijn ten laste van de deelnemers.
De fotograaf verplicht zich tot het respect van de informaties betreffende het formaat en de steun die in zijn kandidatuurdossier staan,als niet kan het comité het werk weigeren voor te stellen.
Alleen de geselecteerde werken kunnen tentoongesteld worden.
De organisatoren zorgen voor de veiligheid van de tentoonstelling en wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van schade,verlies of diefstal.De auteur neemt alle risico’s op zich en doet afstand een geding aan te spannen tegen de organisatoren.
De geselecteerden verplichten zich de vernissage bij te wonen.
De reiskosten zullen niet terugbetaald worden.

HET AANVAARDEN

De auteur bevestigt op de hoogte te zijn van het reglement,neemt het aan en verplicht zich dit reglement te respecteren.
De deelname aan de Ontmoetingen van Aarlen wordt onderworpen aan het aanvaarden van het reglement.De niet voorzien gevallen vallen onder de bevoegdheid van de organisatoren.